โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมวิถีพุทธ

โพสต์28 พ.ค. 2555 03:32โดยsukanya jaiodthon   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2555 05:01 ]
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมวิถีพุทธ  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555  ณ วัดสันตินานาชาติ  ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมวิถีพุทธ