กิจกรรม โรงเรียน

 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:10 โดย sukanya jaiodthon
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2557  ขึ้นในวันศุกร์ที่  8  สิงหาคม  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:14 โดย sukanya jaiodthon
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2557  นักเรียนโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉล ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:30 โดย sukanya jaiodthon
 • พิธีเปิดอาคารอนุบาลภักดีสามัคคี เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2557  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารจัดพิธีเปิดอาคารอนุบาลภักดีสามัคคี  โดยมี  ดร.มานะ  สิทธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:34 โดย sukanya jaiodthon
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2557  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดตะกุด  บ้านโค้งน้ำตับ  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเม ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:35 โดย sukanya jaiodthon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2557 00:22 โดย sukanya jaiodthon
 • กำหนดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ประจำปี 2557 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ต.บ้านค่าย  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  กำหนดจัดงานกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดในระหว่างวันที่  9-12  กันยายน  2557 ...
  ส่ง 19 ส.ค. 2557 23:01 โดย sukanya jaiodthon
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 กำหนดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2555  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  2555  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนโค้งน้ำตับว ...
  ส่ง 7 มิ.ย. 2555 07:31 โดย sukanya jaiodthon
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2555
  ส่ง 7 มิ.ย. 2555 07:29 โดย sukanya jaiodthon
 • กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม  ประจำปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  25-27  พฤษภาคม  2555  ณ วัดสันตินานาชาติ
  ส่ง 24 เม.ย. 2555 00:48 โดย sukanya jaiodthon
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา